נופלי הפלס"ר

טוראי שלום תמם ז"ל

טוראי שלום תמם ז"ל

נפל בקרב י"ט בסיון תשמ"ב 10/6/1982 בן 19 בנופלו

>

סגן אביקם שרף ז"ל

סגן אביקם שרף ז"ל

נפל בקרב ט"ז בסיון תשמ"ב 6/6/1982 בן 23 בנופלו

>

סגן אהרון רוני שרון ז"ל

סגן אהרון רוני שרון ז"ל

נפל בקרב ג' בחשוון תשכ"ט 25/10/1968 בן 20 בנופלו

>

טוראי יניב שקמה ז"ל

טוראי יניב שקמה ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו ט"ז באדר א' תשמ"א 19/2/1981 בן 19 בנופלו

>

רב"ט יפתח שפרונג ז"ל

רב"ט יפתח שפרונג ז"ל

נפל בקרב ב' בסיון תשכ"ז 10/6/1967 בן 26 בנופלו

>

סמל טוביה שניצקי ז"ל

סמל טוביה שניצקי ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ה בחשוון תשכ"ח 27/11/1967 בן 20 בנופלו

>

טוראי יצחק שנאחה זכאי (ז'כי) ז"ל

טוראי יצחק שנאחה זכאי (ז'כי) ז"ל

נפל בקרב כ"ג בניסן תשכ"ב 27/4/1962 בן 18 בנופלו

>

סמ"ר גיא-חיים שלו ז"ל

סמ"ר גיא-חיים שלו ז"ל

נפל בקרב ז' באלול תש"מ 19/8/1980 בן 20 בנופלו

>

רב"ט ראובן-חיים (רובי) שטיין ז"ל

רב"ט ראובן-חיים (רובי) שטיין ז"ל

נפל בקרב י"ב בתשרי תשל"ד 8/10/1973 בן 19 בנופלו

>

סמל אברהם רימון ז"ל

סמל אברהם רימון ז"ל

נפל בקרב א' בסיון תשכ"ז 9/6/1967 בן 21 בנופלו

>

סרן מנחם מלמל רייך ז"ל

סרן מנחם מלמל רייך ז"ל

נפל בקרב ח' באייר תשמ"ג 19/4/1983 בן 21 בנופלו

>

סרן צבי צביקה קפלן ז"ל

סרן צבי צביקה קפלן ז"ל

נפל בקרב כ"ב בתמוז תשע"ד 20/7/2014 בן 28 בנופלו

>

סמ"ר שחר יעקב קיסוס ז"ל

סמ"ר שחר יעקב קיסוס ז"ל

נפל באסון המסוקים בדרך לפעילות מבצעית כ"ח בשבט תשנ"ז 4/2/1997 בן 20 בנופלו

>

רב"ט נעמה נעמונת קדמון ז"ל

רב"ט נעמה נעמונת קדמון ז"ל

נפלה בעת מילוי תפקידה ז' באדר תשמ"ח 25/2/1988 בת 19 בנופלה

>

סמ"ר יאיר צפריר ז"ל

סמ"ר יאיר צפריר ז"ל

נפל בפעילות מבצעית ל' בשבט תשנ"ה 31/1/1995 בן 21 בנופלו

>

סמל אלדד אליהו צפריר ז"ל

סמל אלדד אליהו צפריר ז"ל

נפל בקרב כ"א בניסן תש"מ 7/4/1980 בן 19 בנופלו

>

רס"ן אלירז פרץ ז"ל

רס"ן אלירז פרץ ז"ל

נפל בפעילות מבצעית י"א בניסן תש"ע 26/3/2010 בן 32 בנופלו

>

סגן אוריאל פרץ ז"ל

סגן אוריאל פרץ ז"ל

נפל בקרב ז' בכסלו תשנ"ט 25/11/1998 בן 22 בנופלו

>

סגן יהודה פרידמן ז"ל

סגן יהודה פרידמן ז"ל

נפל בקרב כ"ט באב תשכ"ב 29/8/1962 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר יאיר (מאיר) פרוכטר ז"ל

סמ"ר יאיר (מאיר) פרוכטר ז"ל

נפל בעת שירותו י"ז בתמוז תשמ"ב 8/7/1982 בן 20 בנופלו

>

טוראי יורם פרג ז"ל

טוראי יורם פרג ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ"ז באלול תשכ"ז 1/10/1967 בן 20 בנופלו

>

סמ"ר איתן-צבי פלונסקי ז"ל

סמ"ר איתן-צבי פלונסקי ז"ל

נפל בקרב כ"ו בתשרי תשל"ד 22/10/1973 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר אברהם פלדמן ז"ל

סמ"ר אברהם פלדמן ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ב בניסן תשל"ד 15/4/1974 בן 23 בנופלו

>

רב"ט גדעון פישר ז"ל

רב"ט גדעון פישר ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו י"ד באב תשל"ה 22/7/1975 בן 21 בנופלו

>

רס"ל עזרא פיינשטיין ז"ל

רס"ל עזרא פיינשטיין ז"ל

נפל בקרב כ"ו בתשרי תשל"ד 22/10/1973 בן 22 בנופלו

>

סא"ל צבי צביקה עופר יבקובסקי ז"ל

סא"ל צבי צביקה עופר יבקובסקי ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ט בכסלו תשכ"ט 20/12/1968 בן 36 בנופלו

>

סמ"ר ארז סרי-לוי ז"ל

סמ"ר ארז סרי-לוי ז"ל

נפל בקרב י"ט בסיון תשמ"ב 10/6/1982 בן 19 בנופלו

>

סמל יואב סקל ז"ל

סמל יואב סקל ז"ל

נפל בקרב א' באלול תשמ"ו 5/9/1986 בן 20 בנופלו

>

סמ"ר דן (דני) סנש ז"ל

סמ"ר דן (דני) סנש ז"ל

נפל בקרב ה' בתמוז תשל"ד 25/6/1974 בן 21 בנופלו

>

סגן שמואל סלע ז"ל

סגן שמואל סלע ז"ל

נפל בקרב י"ב בתשרי תשל"ד 8/10/1973 בן 22 בנופלו

>

סגן צבי-יהודה צביקה מקליס ז"ל

סגן צבי-יהודה צביקה מקליס ז"ל

נפל בקרב ח' באייר תשמ"ג 20/4/1983 בן 21 בנופלו

>

רס"ן תמיר מסד ז"ל

רס"ן תמיר מסד ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ"א בחשוון תשס"ג 27/10/2002 בן 41 בנופלו

>

סמ"ר נמרוד מנחם ז"ל

סמ"ר נמרוד מנחם ז"ל

נפל בקרב ט"ז בתשרי תשל"ד 12/10/1973 בן 20 בנופלו

>

סגן אהוד אודי מיכאלי ז"ל

סגן אהוד אודי מיכאלי ז"ל

נפל בקרב ט"ו באב תשמ"ב 4/8/1982 בן 21 בנופלו

>

סא"ל אמיר מי-טל ז"ל

סא"ל אמיר מי-טל ז"ל

נפל בקרב א' בטבת תשמ"ט 9/12/1988 בן 29 בנופלו

>

סמ"ר נדב ליליאור ז"ל

סמ"ר נדב ליליאור ז"ל

נפל בקרב י"ט בסיון תשמ"ב 10/6/1982 בן 21 בנופלו

>

רב"ט גלעד גילי ליטן ז"ל

רב"ט גלעד גילי ליטן ז"ל

נפל בקרב כ"ו בתשרי תשל"ד 22/10/1973 בן 21 בנופלו

>

טוראי רמי לוין ז"ל

טוראי רמי לוין ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ' בכסלו תשל"ט 20/12/1978 בן 19 בנופלו

>

טוראי שרגא כהן ז"ל

טוראי שרגא כהן ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו ט"ו בסיון תשכ"ט 1/6/1969 בן 19 בנופלו

>

טוראי איל ישי ז"ל

טוראי איל ישי ז"ל

נפל בקרב י"ט בסיון תשמ"ב 10/6/1982 בן 20 בנופלו

>

טר"ש יעל ירון ז"ל

טר"ש יעל ירון ז"ל

נפל בקרב א' בסיון תשכ"ז 9/6/1967 בן 20 בנופלו

>

סמל יהודה יצחק ז"ל

סמל יהודה יצחק ז"ל

נפל בקרב כ"ז בתשרי תשל"ד 23/10/1973 בן 18 בנופלו

>

סמ"ר אלכסנדר אלי יניב שקלנביץ ז"ל

סמ"ר אלכסנדר אלי יניב שקלנביץ ז"ל

נפל בקרב ט"ז בתשרי תשל"ד 12/10/1973 בן 21 בנופלו

>

רב"ט דוד ראובן ידו ז"ל

רב"ט דוד ראובן ידו ז"ל

נפל בקרב י"א באדר ב' תשכ"ב 17/3/1962 בן 21 בנופלו

>

סגן אוריה יבזורי ז"ל

סגן אוריה יבזורי ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו ט"ו בשבט תשמ"א 19/1/1981 בן 22 בנופלו

>

טוראי אילן טננבוים ז"ל

טוראי אילן טננבוים ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ"ד באב תשל"ה 1/8/1975 בן 19 בנופלו

>

רס"ל דוד דודו חנן ז"ל

רס"ל דוד דודו חנן ז"ל

נפל בקרב י"א באדר ב' תשכ"ב 17/3/1962 בן 25 בנופלו

>

סמל ירון זמיר ז"ל

סמל ירון זמיר ז"ל

נפל בקרב ט"ז בסיון תשמ"ב 6/6/1982 בן 21 בנופלו

>

סמל פסח מנחם זילברשטיין ז"ל

סמל פסח מנחם זילברשטיין ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו י"א בתשרי תשל"ד 7/10/1973 בן 24 בנופלו

>

סמל בעז זגל ז"ל

סמל בעז זגל ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו א' באלול תשמ"ה 17/8/1985 בן 22 בנופלו

>

סרן ארי ורדי ז"ל

סרן ארי ורדי ז"ל

נפל בקרב י"ט בסיון תשמ"ב 10/6/1982 בן 22 בנופלו

>

סרן דניאל ורדון ז"ל

סרן דניאל ורדון ז"ל

נפל בקרב כ"ח באייר תשכ"ז 7/6/1967 בן 27 בנופלו

>

רב"ט יורם וסרמן ז"ל

רב"ט יורם וסרמן ז"ל

נפל בקרב י"ב בתשרי תשל"ד 8/10/1973 בן 21 בנופלו

>

רס"ן שמריהו שמרל'ה ויניק ז"ל

רס"ן שמריהו שמרל'ה ויניק ז"ל

נפל בקרב כ"ו בתשרי תשל"ד 22/10/1973 בן 23 בנופלו

>

רס"ן גוני הרניק ז"ל

רס"ן גוני הרניק ז"ל

נפל בקרב ט"ז בסיון תשמ"ב 6/6/1982 בן 25 בנופלו

>

סמ"ר חיים הרן הורנשטיין ז"ל

סמ"ר חיים הרן הורנשטיין ז"ל

נפל בקרב ט"ז בתשרי תשל"ד 12/10/1973 בן 23 בנופלו

>

רב"ט דוד הרוש ז"ל

רב"ט דוד הרוש ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ג בחשוון תשכ"ח 26/11/1967 בן 20 בנופלו

>

סמל זאב דורי ז"ל

סמל זאב דורי ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ד בחשוון תשכ"ח 27/11/1967 בן 20 בנופלו

>

סגן חיים דובקין ז"ל

סגן חיים דובקין ז"ל

נפל בקרב ג' בתמוז תשמ"ב 24/6/1982 בן 21 בנופלו

>

תא"ל ארז גרשטיין ז"ל

תא"ל ארז גרשטיין ז"ל

נפל בפעילות מבצעית י"ב באדר תשנ"ט 28/2/1999 בן 39 בנופלו

>

טוראי אליאב אליק גפן ז"ל

טוראי אליאב אליק גפן ז"ל

נפל בקרב י"ג באלול תשל"ה 20/8/1975 בן 19 בנופלו

>

רס"ן עמיר גלילי ז"ל

רס"ן עמיר גלילי ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו א' באב תשמ"ג 11/7/1983 בן 39 בנופלו

>

סמל יעקב-שלמה גונין ז"ל

סמל יעקב-שלמה גונין ז"ל

נפל בקרב י"ב בתשרי תשל"ד 8/10/1973 בן 21 בנופלו

>

רב"ט אליעזר גומל ז"ל

רב"ט אליעזר גומל ז"ל

נפל בפעילות מבצעית י"ט בניסן תשכ"ח 16/4/1968 בן 19 בנופלו

>

סמ"ר רז גוטרמן ז"ל

סמ"ר רז גוטרמן ז"ל

נפל בקרב ט"ז בסיון תשמ"ב 6/6/1982 בן 21 בנופלו

>

סמל יונתן גוטהילף ז"ל

סמל יונתן גוטהילף ז"ל

נפל בקרב י"ט בסיון תשמ"ב 10/6/1982 בן 24 בנופלו

>

טוראי מיכה גדליהו ז"ל

טוראי מיכה גדליהו ז"ל

נפל בקרב י"א באדר ב' תשכ"ב 17/3/1962 בן 19 בנופלו

>

סמל ראובן רובי גבאי ז"ל

סמל ראובן רובי גבאי ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו ד' באייר תשמ"ז 2/5/1987 בן 20 בנופלו

>

טוראי גבריאל ברסקי ז"ל

טוראי גבריאל ברסקי ז"ל

נפל בקרב י"א באדר ב' תשכ"ב 17/3/1962 בן 19 בנופלו

>

סמ"ר סיון בר נתן ז"ל

סמ"ר סיון בר נתן ז"ל

נפל בעת שירותו כ"ח באלול תשנ"ח 19/9/1998 בן 20 בנופלו

>

סמ"ר יוסף יוסי בר מאיר ז"ל

סמ"ר יוסף יוסי בר מאיר ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ' בניסן תשל"ט 16/4/1979 בן 22 בנופלו

>

סמל גיל בן עקיבא ז"ל

סמל גיל בן עקיבא ז"ל

נפל בקרב ט"ז בסיון תשמ"ב 6/6/1982 בן 20 בנופלו

>

סרן אליאל בן יהודה ז"ל

סרן אליאל בן יהודה ז"ל

נפל בקרב י"ט באב תשס"ו 13/8/2006 בן 24 בנופלו

>

סמ"ר נמרוד בין ז"ל

סמ"ר נמרוד בין ז"ל

נפל בקרב י"ב בתשרי תשל"ד 8/10/1973 בן 21 בנופלו

>

סמל ראובן ראובלה, רובקה בביוף ז"ל

סמל ראובן ראובלה, רובקה בביוף ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ"ה בחשוון תשכ"ח 27/11/1967 בן 21 בנופלו

>

סמל אבירם ארנולדס ז"ל

סמל אבירם ארנולדס ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו ט' בחשוון תש"נ 6/11/1989 בן 20 בנופלו

>

סמ"ר עמר אל-קבץ ז"ל

סמ"ר עמר אל-קבץ ז"ל

נפל בפעילות מבצעית י"ב באדר תשנ"ט 28/2/1999 בן 22 בנופלו

>

טוראי עמית יצחק אלכסנדר ז"ל

טוראי עמית יצחק אלכסנדר ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו י"ח באדר ב' תשנ"ה 19/3/1995 בן 19 בנופלו

>

סא"ל ראובן רובקה אליעז ז"ל

סא"ל ראובן רובקה אליעז ז"ל

נפל בקרב י"ח בתשרי תשל"ד 13/10/1973 בן 32 בנופלו

>

סמ"ר יוסף אליאל ז"ל

סמ"ר יוסף אליאל ז"ל

נפל בקרב ט"ז בסיון תשמ"ב 6/6/1982 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר אהוד אודי אלחנני ז"ל

סמ"ר אהוד אודי אלחנני ז"ל

נפל בקרב י"ב בתשרי תשל"ד 8/10/1973 בן 20 בנופלו

>

סמל נסים עובדיה אלון ז"ל

סמל נסים עובדיה אלון ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו י"א בשבט תשנ"ב 15/1/1992 בן 20 בנופלו

>

סמל אורי אילן ז"ל

סמל אורי אילן ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו י"ט בטבת תשט"ו 13/1/1955 בן 19 בנופלו

>

סגן רונן אידלמן ז"ל

סגן רונן אידלמן ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"א בתשרי תשנ"ו 15/10/1995 בן 24 בנופלו

>

רס"ר שלמה אטיאס ז"ל

רס"ר שלמה אטיאס ז"ל

נפל בעת שירותו ב' באדר ב' תשמ"ט 9/3/1989 בן 28 בנופלו

>

סרן יוסי אוחנה ז"ל

סרן יוסי אוחנה ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"א בתשרי תשנ"ו 15/10/1995 בן 24 בנופלו

>