נופלי הפלנ"ט

סמל אבשלום אבשי שושני ז"ל

סמל אבשלום אבשי שושני ז"ל

נפל בעת שירותו ג' באדר א' תש"ס 8/2/2000 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר נתנאל נתי רוזנטל ז"ל

סמ"ר נתנאל נתי רוזנטל ז"ל

נפל בקרב כ' בטבת תשנ"ה 23/12/1994 בן 20 בנופלו

>

רס"ל אמיר צימרמן ז"ל

רס"ל אמיר צימרמן ז"ל

נפל בפעילות מבצעית ד' באדר תשס"ד 26/2/2004 בן 26 בנופלו

>

סגן אברהם אבי פיינמן ז"ל

סגן אברהם אבי פיינמן ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו ג' בטבת תשל"ה 17/12/1974 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר משה נפתלי ז"ל

סמ"ר משה נפתלי ז"ל

נפל בקרב י"ח באב תשע"א 18/8/2011 בן 22 בנופלו

>

סמ"ר ישראל מעטוף ז"ל

סמ"ר ישראל מעטוף ז"ל

נפל בקרב כ"ד באייר תשנ"ב 27/5/1992 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר לירון לנג ז"ל

סמ"ר לירון לנג ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ט באדר ב' תשנ"ה 31/3/1995 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר שחר כהן ז"ל

סמ"ר שחר כהן ז"ל

נפל בקרב כ"א בחשוון תשנ"ב 29/10/1991 בן 20 בנופלו

>

רב"ט יצחק יוספשווילי ז"ל

רב"ט יצחק יוספשווילי ז"ל

פל בעת מילוי תפקידו ג' בכסלו תשמ"ד 13/11/1983 בן 19 בנופלו

>

סרן עמרי טל ז"ל

סרן עמרי טל ז"ל

נפל בפעילות מבצעית ה' באב תשע"ד 31/7/2014 בן 23 בנופלו

>

סמ"ר שאול שאולי חילביץ ז"ל

סמ"ר שאול שאולי חילביץ ז"ל

נפל בקרב כ"א בחשוון תשנ"ב 29/10/1991 בן 20 בנופלו

>

סרן רונן שלמה ז'ורנו ז"ל

סרן רונן שלמה ז'ורנו ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"א בחשוון תשנ"ב 29/10/1991 בן 21 בנופלו

>

סמל נחשון מרדכי וקסמן ז"ל

סמל נחשון מרדכי וקסמן ז"ל

נפל בקרב י' בחשוון תשנ"ה 14/10/1994 בן 18 בנופלו

>

רב"ט מרדכי דרעי ז"ל

רב"ט מרדכי דרעי ז"ל

נפל בקרב י"ט בחשוון תשמ"ד 25/10/1983 בן 19 בנופלו

>

סמ"ר אביחי-שמעיה דנוך ז"ל

סמ"ר אביחי-שמעיה דנוך ז"ל

נפל בקרב כ"ה בתמוז תשנ"ד 4/7/1994 בן 19 בנופלו

>

סמל חיים בר נתן ז"ל

סמל חיים בר נתן ז"ל

נפל בקרב י"ח בכסלו תשנ"ג 12/12/1992 בן 20 בנופלו

>

רב סרן צפריר בר אור ז"ל

רב סרן צפריר בר אור ז"ל

נפל בקרב כ"ב בתמוז תשע"ד 20/7/2014 בן 32 בנופלו

>

טוראי חיים בוחבוט ז"ל

טוראי חיים בוחבוט ז"ל

נפל בעת שירותו ה' בשבט תשנ"ב 9/1/1992 בן 19 בנופלו

>

טוראי משה אסידון ז"ל

טוראי משה אסידון ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ"ג באלול תשמ"ד 20/9/1984 בן 19 בנופלו

>

סמל ישי אליאש ז"ל

סמל ישי אליאש ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו י"ג בשבט תשנ"א 28/1/1991 בן 22 בנופלו

>

טוראי אלי אוחנה ז"ל

טוראי אלי אוחנה ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו ה' באב תשמ"ח 19/7/1988 בן 20 בנופלו

>

סמל יעקב אבני ז"ל

סמל יעקב אבני ז"ל

נפל בפעילות מבצעית י"ז באדר תשס"ב 1/3/2002 בן 20 בנופלו

>