נופלי הפלחה"ן

סמ"ר ברק רומן ז"ל

סמ"ר ברק רומן ז"ל

נפל בעת שירותו ב' בתשרי תשנ"ה 6/9/1994 בן 22 בנופלו

>

סמ"ר נדב קובץ ז"ל

סמ"ר נדב קובץ ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ד באדר תשמ"ה 17/3/1985 בן 21 בנופל

>

סמ"ר דביר עמנואלוף ז"ל

סמ"ר דביר עמנואלוף ז"ל

נפל בקרב ח' בטבת תשס"ט 4/1/2009 בן 22 בנופלו

>

רס"ן מרדכי מוטי סויסה ז"ל

רס"ן מרדכי מוטי סויסה ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ"ו בסיון תשמ"ב 17/6/1982 בן 24 בנופלו

>

סמ"ר עוז מנדלוביץ' ז"ל

סמ"ר עוז מנדלוביץ' ז"ל

נפל בקרב כ"ב בתמוז תשע"ד 20/7/2014 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר משה מלקו ז"ל

סמ"ר משה מלקו ז"ל

נפל בקרב כ"ב בתמוז תשע"ד 20/7/2014 בן 20 בנופלו

>

טוראי רוברטו-פיליפה ליסמן ז"ל

טוראי רוברטו-פיליפה ליסמן ז"ל

נפל בקרב י"ט באלול תשמ"ב 7/9/1982 בן 24 בנופלו

>

טוראי שמעון כהן ז"ל

טוראי שמעון כהן ז"ל

נפל בעת שירותו כ"ה בכסלו תשמ"ה 19/12/1984 בן 19 בנופלו

>

סמ"ר רונן כהן ז"ל

סמ"ר רונן כהן ז"ל

נפל בפעילות מבצעית ז' באב תשנ"ז 10/8/1997 בן 21 בנופלו

>

סמ"ר גילעד יעקובי רוזנטל ז"ל

סמ"ר גילעד יעקובי רוזנטל ז"ל

נפל בקרב כ"ב בתמוז תשע"ד 20/7/2014 בן 21 בנופלו

>

רב"ט מיכה חיון ז"ל

רב"ט מיכה חיון ז"ל

נפל בעת שירותו ה' באדר ב' תשמ"ט 12/3/1989 בן 18 בנופלו

>

רב"ט יניב הר-קידר ז"ל

רב"ט יניב הר-קידר ז"ל

נפל בקרב כ' בתמוז תשמ"ב 11/7/1982 בן 19 בנופלו

>

רס"ר דורון בן זכרי ז"ל

רס"ר דורון בן זכרי ז"ל

נפל בפעילות מבצעית ו' בטבת תשנ"ט 25/12/1998 בן 25 בנופלו

>

סמל אברהם אסייג ז"ל

סמל אברהם אסייג ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ"ב בחשוון תשמ"ו 6/11/1985 בן 20 בנופל

>

סרן שרון מנחם אלמקיאס ז"ל

סרן שרון מנחם אלמקיאס ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ח בטבת תשס"ה 9/1/2005 בן 23 בנופלו

>

סגן לוטן אייזיק ז"ל

סגן לוטן אייזיק ז"ל

נפל בעת שירותו כ"ג בטבת תשס"א 17/1/2001 בן 22 בנופלו

>

סמ"ר משה אוחיון ז"ל

סמ"ר משה אוחיון ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ד בשבט תשנ"ה 25/1/1995 בן 20 בנופלו

>

סמל איתן אברהמי ז"ל

סמל איתן אברהמי ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ג בכסלו תשמ"ה 16/12/1984 בן 19 בנופלו

>