,

סמ"ר ברק רומן ז"ל

נפל בעת שירותו ב' בתשרי תשנ"ה 6/9/1994 בן 22 בנופלו
,

סמ"ר נדב קובץ ז"ל

נפל בפעילות מבצעית כ"ד באדר תשמ"ה 17/3/1985 בן 21 בנופל
,

סמ"ר דביר עמנואלוף ז"ל

נפל בקרב ח' בטבת תשס"ט 4/1/2009 בן 22 בנופלו
,

רס"ן מרדכי מוטי סויסה ז"ל

נפל בעת מילוי תפקידו כ"ו בסיון תשמ"ב 17/6/1982 בן 24 בנופלו
,

סמ"ר עוז מנדלוביץ' ז"ל

נפל בקרב כ"ב בתמוז תשע"ד 20/7/2014 בן 21 בנופלו
,

סמ"ר משה מלקו ז"ל

נפל בקרב כ"ב בתמוז תשע"ד 20/7/2014 בן 20 בנופלו
,

טוראי רוברטו-פיליפה ליסמן ז"ל

נפל בקרב י"ט באלול תשמ"ב 7/9/1982 בן 24 בנופלו
,

טוראי שמעון כהן ז"ל

נפל בעת שירותו כ"ה בכסלו תשמ"ה 19/12/1984 בן 19 בנופלו
,

סמ"ר רונן כהן ז"ל

נפל בפעילות מבצעית ז' באב תשנ"ז 10/8/1997 בן 21 בנופלו
,

סמ"ר גילעד יעקובי רוזנטל ז"ל

נפל בקרב כ"ב בתמוז תשע"ד 20/7/2014 בן 21 בנופלו